Aktuality

18. června 2024 se uskuteční členská schůze Svazku obcí Máchův kraj v zasedací místnosti MěÚ Doksy. Projednávat se bude účetní uzávěrka, závěrečný účet a výsledek hospodaření za rok 2023, stejně jako téma digitálně technické mapy.

1. prosince 2022 se uskuteční poslední členská schůze Svazku obcí Máchův kraj v roce 2022 v zasedací místnosti MěÚ Doksy. Projednávat se bude návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozčpočtu na další roky, ale také volit nové vedení SOMK.

14. června 2022 se uskuteční další členská schůzce Svazku obcí Máchův kraj v zasedací místnosti městského úřadu v Doksech od 9:00 hod. Projednávat se bude realizace projektu "Posílení strategického řízení ve svazku obcí Máchův kraj" či důležitý strategický dokument rozvoje Svazku obcí Máchův kraj. Jedním z bodů jednání je věnován informacím a...

4. rok svého působení začíná oficiální turistická destinace Máchův kraj, kterou má na starosti "dceřiný" spolek Svazku obcí Máchův kraj: Máchův kraj - destinační management, z.s. Čtvrtý rok svého působení a třetí rok s oficiálním certifikátem turistické destinace od společnosti CzechTourism bude opět finančně nejvíce podporovat Liberecký kraj.

MInulý rok byla úspěšně dokončena první část projektu s názvem "Posílení strategického řízení ve svazku obcí Máchův kraj". Předmětem této části projektu bylo vytvoření strategických dokumentů, které budou definovat dlouhodobé dílčí cíle členů Svazku obcí Máchův kraj dle jejich potřeb a preferencí. Druhá část projektu tvoří dokumenty, které budou...

© 2022 Bc. Petr Hozák, MBA / propagace&marketing
Kontakt: +420 775 38 38 78 / mail: hozak@doksy.com
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!