Posílení strategického řízení 

03.03.2022

MInulý rok byla úspěšně dokončena první část projektu s názvem "Posílení strategického řízení ve svazku obcí Máchův kraj". Předmětem této části projektu bylo vytvoření strategických dokumentů, které budou definovat dlouhodobé dílčí cíle členů Svazku obcí Máchův kraj dle jejich potřeb a preferencí. Druhá část projektu tvoří dokumenty, které budou napomáhat k účelnému a efektivnímu naplnění cílů v oblasti správy majetku a ve vybraných oblastech veřejných služeb dopravní infrastruktury (dopravní značení, nemotorová doprava), technické infrastruktury (veřejné osvětlení, kanalizace), veřejného prostranství (městský mobiliář, veřejná pohřebiště), životního prostředí a udržitelného rozvoje (odpadové hospodářství). V rámci těchto oblastí budou vytvořeny koncepce rozvoje, pasporty a studie.

V první části vznikly tři dlouhodobé rozvojové strategické dokumenty pro celou oblast Máchova kraje. Těmi jsou koncepce rozvoje cestovního ruchu, koncepce reklamy a marketingu a také rozvoj cysklostezek na území svazku obcí Máchův kraj.

První dva zmíněné dokumenty využije především "dceřiná" spolek Máchův kraj - destinační management, z.s., který se jakožto destinační management s certifikací oficiální turistické destinace stará o rozvoj cestovního ruchu.

Foto: Máchův kraj (autor Jan Řehák)
Foto: Máchův kraj (autor Jan Řehák)
© 2022 Bc. Petr Hozák, MBA / propagace&marketing
Kontakt: +420 775 38 38 78 / mail: hozak@doksy.com
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!