Posílení strategického řízení ve Svazku obcí Máchův kraj

Předmětem projektu je vytvoření strategických dokumentů, které budou definovat dlouhodobé dílčí cíle členů Svazku obcí Máchův kraj dle jejich potřeb a preferencí či budou napomáhat k účelnému a efektivnímu naplnění cílů v oblasti správy majetku a ve vybraných oblastech veřejných služeb dopravní infrastruktury (dopravní značení, nemotorová doprava), technické infrastruktury (veřejné osvětlení, kanalizace), veřejného prostranství (městský mobiliář, veřejná pohřebiště), životního prostředí a udržitelného rozvoje (odpadové hospodářství), cestovního ruchu a volnočasových aktivit. V rámci těchto oblastí budou vytvořeny dílčí strategie a koncepce rozvoje, pasporty a studie. Mimo jiné jedním z hlavních zákonů, který ukládá obci povinnost evidovat svůj majetek, je zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví (§ 29 a § 30, Inventarizace majetku a závazků), ve znění pozdějších předpisů.

SOUBORY KE STAŽENÍ


Strategické rozvojové dokumenty oblasti Máchův kraj


Strategie rozvoje, studie a pasport míst volnočasových aktivit


Studie rozvoje udržitelného odpadového hospodářství v obcích


Část 1. - Pasporty veřejného osvětlení


Část 2. - Pasporty dopravního značení


Část 3. - Pasporty a strategie rozvoje veřejné zeleně


Část 4. - strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství


Část 6. - Pasporty dešťové kanalizace


Část 7. - Pasporty hřbitova a městského mobiliáře

© 2022 Bc. Petr Hozák, MBA / propagace&marketing
Kontakt: +420 775 38 38 78 / mail: hozak@doksy.com
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!